1. Đối tượng tham gia
  • Tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên và không trái với luật pháp của Việt Nam.
  • Là các cá nhân booker (nhân viên bán vé - đặt chỗ) đang làm việc tại các đại lý có ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam và sử dụng hệ thống sản phẩm, giải pháp GDS 1B tại thị trường Việt Nam.
  • Hội viên có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh và các thông tin cá nhân khác của mình khi tham gia chương trình.
 2. Thủ tục gia nhập
  • Cá nhân Booker (nhân viên đại lý) mong muốn trở thành Hội viên của Chương trình CLUB SABRE có thể truy cập vào website https://www.sabretn.com.vn/ và làm theo hướng dẫn để gia nhập Chương trình CLUB SABRE.
  • Mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản Hội viên với Chương trình CLUB SABRE. Cá nhân sau khi gia nhập Chương trình CLUB SABRE thành công sẽ nhận được thư điện tử chào mừng và thông báo số tài khoản Hội viên. Hội viên có trách nhiệm đặt lại mật khẩu truy cập sau khi đăng ký thành công để kích hoạt tài khoản CLUB SABRE. Hội viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình, không được tiết lộ cho người khác.
  • Cá nhân không được phép tạo tài khoản Hội viên cho người khác mà không được sự ủy quyền hoặc cho phép của người được tạo tài khoản.
  • Hội viên có trách nhiệm đăng ký đúng, đầy đủ địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại và cặp PCC&ID của mình khi đăng ký tham gia Chương trình Club Sabre và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin trên. Hội viên có trách nhiệm tự thực hiện bổ sung, cập nhật thay đổi địa chỉ thư tín, email, điện thoại, PCC&ID bằng cách truy cập vào tài khoản tại website https://www.sabretn.vn/  và làm theo hướng dẫn hoặc liên lạc trực tiếp với Admin chương trình Club Sabre để được hỗ trợ. Mỗi email, mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng cho 1 tài khoản CLUB SABRE.
  • Sabre có thể yêu cầu Hội viên cung cấp thêm những thông tin liên quan khác để phục vụ Hội viên tốt hơn.
 3. Tiêu chuẩn xét hạng và thời điểm công nhận danh hiệu, hạng Hội viên
  • Hội viên hạng Đăng ký được công nhận khi điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký trên website https://www.sabretn.vn/ của Sabre và được Sabre thông báo số tài khoản sau khi đăng ký thành công và thông báo qua email.
  • Hội viên hạng Đăng ký được lên hạng Bạc sau khi Điểm xét hạng của segment đầu tiên được cập nhật vào tài khoản Hội viên.
  • Hội viên được nâng hạng Vàng nếu trong kỳ xét hạng hội viên tích lũy được từ 3,600 segments đến dưới 7,200 segments xét hạng.
  • Hội viên được nâng hạng Kim Cương nếu trong Kỳ xét hạng hội viên tích lũy được từ 7,200 segments xét hạng trở lên.
  • Danh hiệu Hội viên, Tài khoản Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp.
 4. Duy trì danh hiệu Hội viên
  • Để duy trì danh hiệu Hội viên, trong mỗi Kỳ xét hạng, Hội viên cần sử dụng hệ thống sản phẩm, giải pháp GDS 1B để đặt chỗ và xuất vé cho các segment quốc tế để tích lũy điểm cho đủ tiêu chuẩn xét hạng của từng hạng hội viên nêu tại Khoản 3, Điều 5 trên đây.
  • Tại thời điểm xét hạng theo kỳ nếu Hội viên hạng Vàng, Kim Cương không đạt tiêu chuẩn duy trì danh hiệu Hội viên sẽ bị hạ hạng xuống hạng hội viên tương ứng với số Điểm xét hạng đạt được trong Kỳ xét hạng trước đó hoặc bị giảm xuống hội viên hạng Bạc.
  • Hội viên hạng Bạc không có ngày hết hạn ngoại trừ các trường hợp chấm dứt danh hiệu Hội viên quy định tại Khoản 5 Điều 5 dưới đây.
 5. Chấm dứt tài khoản của Hội viên

Tài khoản của Hội viên bị chấm dứt trong các trường hợp như sau:

  • Hội viên tự nguyện xin chấm dứt tham gia Chương trình CLUB SABRE.
  • Tài khoản hội viên không phát sinh segment tích lũy trong vòng 02 năm kể từ thời điểm phát sinh segment tích lũy cuối cùng.
  • Hội viên qua đời.
  • Tài khoản của Hội viên có các hoạt động, giao dịch vi phạm Điều lệ CLUB SABRE.
  • Hội viên có những hành động gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu của Chương trình CLUB SABRE, Sabre, hoặc các Đối tác, trừ trường hợp không do lỗi của Hội viên.
  • Hội viên có những hành động xúc phạm, đe dọa, làm tổn hại đến người lao động của Sabre.
  • Trong mọi trường hợp, khi tài khoản của Hội viên bị chấm dứt thì toàn bộ số Điểm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ, không được chuyển nhượng cho Hội viên khác.
 1. Ưu đãi dịch vụ

Nguyên tắc chung:

 • Các ưu đãi của chương trình chỉ áp dụng đối với Hội viên thực hiện đặt và xuất vé các segment quốc tế của các Hãng hàng không trên hệ thống sản phẩm, giải pháp của GDS 1B.
 • Đối với các chương trình khuyến mãi, Hội viên chỉ được hưởng ưu đãi được quy định trong các hợp đồng/thỏa thuận hợp tác và được thông báo trong từng giai đoạn đối với từng nhóm đại lý.
 1. Sử dụng Điểm thưởng

Quy định chung:

 • Hội viên được phép lấy thưởng trên cơ sở khấu trừ số Điểm thưởng được tích lũy còn hiệu lực sử dụng trong tài khoản của Hội viên. Điểm được tích luỹ trước sẽ được khấu trừ trước.
 • Hội viên không được phép mua bán Điểm CLUB SABRE.
 • Điểm sẽ không được hoàn lại vào tài khoản Hội viên đã lấy thưởng cho các trường hợp hội viên đã làm thủ tục yêu cầu lấy thưởng sau đó tự hủy yêu cầu, ngoại trừ các trường hợp do lỗi của Sabre mà Hội viên không thực hiện đổi được phần thưởng mà Hội viên lựa chọn.
Top