THÔNG BÁO LỚP HỌC DÀI HẠN VPCN THÁNG 11-12.2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, Công ty CP Sabre Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không và Du lịch lữ hành tháng 11

 • Ngày bắt đầu: 27/11/2023 14:48
 • Ngày kết thúc: 11/12/2023 14:48

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG THÁNG 11/20223

Kính gửi Quý Đại lý, Booker
Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 11/2023

 • Ngày bắt đầu: 08/11/2023 11:20
 • Ngày kết thúc: 22/11/2023 17:00

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM SQ-NDC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM SQ-NDC

 • Ngày bắt đầu: 25/10/2023 08:30
 • Ngày kết thúc: 25/10/2023 12:00

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP REFRESHER SẢN PHẨM CHO ĐẠI LÝ TRONG THÁNG 7/2022

 • Ngày bắt đầu: 08/07/2022 10:12
 • Ngày kết thúc: 14/07/2022 17:10

Hướng dẫn nhanh sử dụng sản phẩm Sabre QREX Refund

 • Ngày bắt đầu: 29/06/2022 11:15
 • Ngày kết thúc: 14/07/2022 11:15

Hướng dẫn nhanh sử dụng sản phẩm Sabre Automated Exchange

 • Ngày bắt đầu: 29/06/2022 11:15
 • Ngày kết thúc: 14/07/2022 11:15

KHÓA HỌC QUICK GUIDE/REFRESHER CHO ĐẠI LÝ TRONG THÁNG 6/2022

 • Ngày bắt đầu: 29/06/2022 10:44
 • Ngày kết thúc: 09/07/2022 10:40
Top