Thông tin liên hệ:

  • Head officce

SABRE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Add: Tòa nhà VN3 số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: +84 24 39431975

Email: mkt@han.sabretn.vn

  • Branch Office

SABRE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Add: phòng 206 Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3622 6628

Email: marketing@hcm.sabretn.vn

Các bộ phận trợ giúp:

  • Trợ giúp sử dụng hệ thống đặt giữ chỗ

Hà Nội

Tel: +84 24 39431975 ext 213/214/217/218

Email: helpdesk@han.sabretn.vn

Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3622 6628 ext 311/312

Email: helpdesk@hcm.sabretn.vn

  • Trợ giúp kỹ thuật

Hà Nội

Tel: +84 24 39431975 ext 219/223/320

Email: techsupport@han.sabretn.vn

Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3622 6628 ext 321/322/324/325

Email: technic@hcm.sabretn.vn

  • Tiếp thị Bán sản phẩm

Hà Nội

Tel: +84 24 39431975 ext 224/225/228

Email: mkt@han.sabretn.vn

Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3622 6628 ext 330

Email: marketing@hcm.sabretn.vn

  • Trung tâm CSKH

Hotline: 1900 1100; 1900 1800

Top