Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam (Sabre VN) tiền thân là Công ty Phân phối toàn cầu ABACUS Việt Nam, thành lập năm 1995 tại Hà Nội. 

Các ngành nghề hoạt động của Sabre VN bao gồm:  

- Thiết lập hệ thống đặt chỗ và các dịch vụ có liên quan thông qua hệ thống phân phối toàn cầu Sabre.

- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi. Chi tiết: Dịch vụ trả lời điện thoại và trả lời qua hệ thống trả lời tương tác.

- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (không có hạ tầng mạng).

- Dịch vụ đại lý bán vé máy bay.

- Dịch vụ môi giới kinh doanh dịch vụ chuyển phát (không thực hiện hoạt động bưu chính và chuyển phát).

- Đại lý bảo hiểm (ngoại trừ môi giới bảo hiểm).

- Dạy nghề, cung cấp dịch vụ đào tạo thường xuyên nghiệp vụ đặt chỗ, bán vé máy bay và chăm sóc khách hàng.

- Dạy nghề, cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp nghiệp vụ đặt chỗ, bán vé máy bay và chăm sóc khách hàng. 

Top