Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam (Sabre VN) tiền thân là Công ty Phân phối toàn cầu ABACUS Việt Nam, thành lập năm 1995 tại Hà Nội. 

Các ngành nghề hoạt động của Sabre VN bao gồm:  

- Thiết lập hệ thống đặt chỗ và các dịch vụ có liên quan thông qua hệ thống phân phối toàn cầu Sabre.

- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi. Chi tiết: Dịch vụ trả lời điện thoại.

- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (không có hạ tầng mạng).

Top