Kính gửi Quý Đại lý, booker

Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 6/2022, bao gồm:

  • 1 lớp đào tạo trực tuyến - Hướng dẫn nhanh sử dụng hệ thống 1B (Sabre Red 360)
  • 1 lớp đào tạo trưc tuyến - Hướng dẫn nhanh sử dụng sản phẩm Sabre Automated Exchange
  • 1 lớp đào tạo trưc tuyến - Hướng dẫn nhanh sử dụng sản phẩm Sabre QREX Refund

Lịch đào tạo cụ thể như sau:

Lớp STT Nội dung Buổi/Ngày Thời gian Giáo viên Link đăng ký

01

1 Basic Reservation – Đặt chỗ Ngày thứ tư 22/6 08:30 – 17:00 Trịnh Thị Thanh Thủy

https://forms.office.com/r/CntQ6BZxTN

(đăng ký theo nội dung môn học)

2 Fare Pricing – Tính giá Sáng thứ năm 23/6 08:30 – 11:30 Phạm Mai Thanh
3 Ticketing – Xuất/ Đổi/ Hoàn vé/ EMD Chiều thứ năm 23/6
Ngày thứ sáu 24/6
14:00 – 17:00
08:30 – 17:00
Phạm Mai Thanh
02   Sabre Automated Exchange Sáng thứ ba 28/6 08:30 – 11:30 GV Chi nhánh https://forms.office.com/r/r1B2KJknaD
03   Sabre QREX Refund Sáng thứ sáu 30/6 08:30 – 11:30 GV Chi nhánh https://forms.office.com/r/XmMCBCQGEG

Lưu ý: Với lớp hướng dẫn nhanh sử dụng hệ thống 1B, Booker có thể lựa chọn nội dung môn học theo mục đích, nhu cầu thực tế sử dụng hệ thống:

Ví dụ: Đại lý cấp 2 không xuất vé chỉ cần đăng ký nội dung Đặt chỗ và Tính giá.

Đại lý cấp 1 đã thành thạo Đặt chỗ và thường xuyên xuất vé chỉ cần đăng ký nội dung Tính giá và Ticketing

Mọi thắc mắc liên quan đến các lớp học của Sabre Vietnam, Quý đại lý vui lòng liên hệ với bộ phận Khai thác & Đào tạo:

Điện thoại : 024- 39431975 Ext.1 hoặc 3

Hotline : 0913234324/ 0903373764

Email : helpdesk@han.sabretn.vn ; mkt@han.sabretn.vn ; helpdesk@hcm.sabretn.vn ; marketing@hcm.sabretn.vn

Trân trọng cảm ơn !

Top