CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

V/v: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho Đại  lý

Hà Nội, ngày  1  tháng  8  năm 2022

 

 

                        Kính gửi :  Các đại lý bán vé máy bay Khu vực miền Bắc

 

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo mạng đại lý năm 2022, Công ty CP Sabre Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không và Du lịch lữ hành cho nhân viên Đại lý như sau:

 

1. Thời gian học:  15/8 – 31/8/2022

 

2. Nội dung đào tạo:  

 

Học phần

Stt

Môn học

Thời gian

Số ngày học

Giáo viên

Nghiệp vụ  cơ bản 1B

1

* Đặt chỗ cơ bản trên 1B
 

15/08 – 22/08

6

Ms. Trịnh T. Thanh Thủy

2

* Cơ bản tính giá xuất vé trên 1B

 

23/08 – 31/08

7

 

 

Ms. Phạm Mai Thanh

Tổng cộng

13

 

 

3. Địa điểm: Phòng đào tạo Công ty CP Sabre Việt Nam

                      Tầng 13, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, TP Hà Nội

 

4. Yêu cầu: 

  • Trình độ tiếng Anh và sử dụng máy tính cơ bản đáp ứng để đào tạo
  • 2 ảnh màu 3x4 để dán lên bằng
  • Các nhân viên thuộc Đại lý đã ký kết hợp đồng AIPA/BIPA với Sabre Việt Nam đề nghị điền thêm mẫu đăng ký đào tạo (đính kèm) có ký tên đóng dấu xác nhận của chủ Đại lý và scan gửi từ email Đại lý cho Sabre Việt Nam để tính mức miễn giảm học phí

 

5. Học phí: (đã bao gồm VAT):  3.500.000 VND

 

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Khai thác & Đào tạo và/hoặc phòng Kế hoạch tiếp thị- Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

Địa chỉ : L3-K, M1, M5 Tầng 3, Sungrand Ancora, số 3 Lương Yên, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : 024- 39431975 Ext.1 hoặc 3

Hotline : 0913234324

Email : helpdesk@han.sabretn.vn; mkt@han.sabretn.vn

Thông tin tài khoản:    Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

                                    Số TK 1022693098 – Vietcombank Chương Dương    

           

Để công tác tổ chức khóa học được thực hiện tốt, đề nghị Quý Đại lý hoàn tất đăng ký và đóng học phí cho Công ty CP Sabre Việt Nam trước thời hạn 11h00 ngày 11/8/2022.

 

Trân trọng cảm ơn !

 

 

Nơi gửi:                                                                                                

-   Như trên                                                                                           Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

-   Các phòng KHTT, KTĐT, TCKT, HCNS                                                   T/L Tổng Giám đốc

-   Lưu Công ty                                                                                      Trưởng phòng Khai thác và Đào tạo

 

 

  Nguyễn Quỳnh Anh

 

 

 

                                                                                       

 

.doc

Sabre Red 360     Đào tạo    

Top