Kính gửi Quý Đại lý, Booker

Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo: trong tháng 2/2023 chúng tôi sẽ mở lớp đào tạo trực tuyến - Hướng dẫn nhanh sử dụng hệ thống 1B (Sabre Red 360)

Lịch đào tạo cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Buổi/Ngày

Thời gian

Link đăng ký

1

Basic Reservation – Đặt chỗ cơ bản

Ngày thứ tư- 22/02/2023

08:30 – 17:00

https://forms.office.com/r/rUSA5ygA29

2

Fare Pricing – Tính và Kiểm tra điều kiện giá

Ngày thứ năm- 23/02/2023

08:30 – 17:00

https://forms.office.com/r/EgmUFqFFMy

3

Ticketing – Xuất/ Đổi/ Hoàn vé

Ngày thứ sáu- 24/02/2023

08:30 – 17:00

https://forms.office.com/r/xtB58XaxSz

 

Lưu ý: Booker có thể lựa chọn nội dung/ môn học theo mục đích, nhu cầu thực tế sử dụng hệ thống.

Điện thoại : HAN 024- 39431975 Ext.1 hoặc 3

SGN 028- 36226628 Ext.1 hoặc 3

Hotline : HAN 0913234324

SGN 0903373764

Email : HAN helpdesk@han.sabretn.vn ; mkt@han.sabretn.vn
SGN helpdesk@hcm.sabretn.vn ; marketing@hcm.sabretn.vn

Trân trọng cảm ơn!

Refresher     Sabre Red 360     Đào tạo     Quick guide    

Top