Kính gửi Quý Đại lý, Booker

Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 11/2022, bao gồm:

  • 1 lớp đào tạo trực tuyến - Hướng dẫn sử dụng Sabre Red Web đặt chỗ, xuất vé
  • 1 lớp đào tạo trưc tuyến - Hướng dẫn đổi vé Automated Exchange và Reissuance
  • 1 lớp đào tạo trưc tuyến - Hướng dẫn hoàn vé QREX Refund
  • 1 khóa đào tạo trưc tiếp - Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé Hàng không và Du lịch lữ hành (Khóa cơ bản dài hạn hệ thống 1B)

Lịch đào tạo cụ thể như sau:

 

Lớp/Khóa

Nội dung

Buổi/Ngày

Thời gian

Giáo viên

Link đăng ký

Ghi chú

1

Hướng dẫn sử dụng Sabre Red Web đặt chỗ, xuất vé

Sáng thứ sáu 11/11

08:30 – 11:30

Khai thác & Đào tạo SGN

https://forms.office.com/r/rM3cygGCRT

Đã thông báo và nhận Full đăng ký

2

Hướng dẫn đổi vé Automated Exchange và Reissuance

Sáng thứ tư 16/11

08:30 – 11:30

Khai thác & Đào tạo HAN

https://forms.office.com/r/U58UVRvphM

 

3

Hướng dẫn hoàn vé QREX Refund

Sáng thứ sáu 18/11

08:30 – 11:30

Khai thác & Đào tạo HAN

https://forms.office.com/r/7VybdndUkJ

 

4

Khóa cơ bản dài hạn hệ thống 1B

Ngày 30/11-16/12

08:30 – 17:00

Khai thác & Đào tạo HAN

 

Chi tiết ở email thông báo đào tạo khác

 

 

Để công tác tổ chức khóa học được thực hiện tốt, đề nghị Quý Đại lý/Booker gửi đăng ký với Sabre Việt Nam trước thời hạn 10h00 ngày thứ ba 15/11/2022, theo các hình thức:

 

Link form ĐK : https://forms.office.com/r/rM3cygGCRT; https://forms.office.com/r/U58UVRvphM; https://forms.office.com/r/7VybdndUkJ

Điện thoại : HAN 024- 39431975 Ext.1 hoặc 3

SGN 028- 36226628 Ext.1 hoặc 3

Hotline : HAN 0913234324

     SGN 0903373764

Email : HAN helpdesk@han.sabretn.vn ; mkt@han.sabretn.vn

   SGN helpdesk@hcm.sabretn.vn ; marketing@hcm.sabretn.vn

 

Sabre Red 360     Đào tạo    

Top