CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

V/v: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho Đại  lý, TSTD

TPHồ Chí Minh , ngày 02 tháng  08  năm 2023

 

                     

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, Chi nhánh Công ty CP Sabre Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo Nghiệp vụ Đặt chỗ - Bán vé trên hệ thống Sabre 1Bnhư sau:

 

1. Thời gian học: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 25/9/2023 (không bao gồm thứ 7 và Chủ nhật)

                               Sáng  : 08:30 – 11:30

                            Chiều: 13:30 – 16h30

 

2. Nội dung đào tạo:  

    

STT

Môn học

Thời lượng

Thời gian

1

Đặt giữ chỗ cơ bản trên phần mềm Sabre Red 360 (1B)

5 ngày

11/9-15/9/2023

2

Tính giá, xuất vé tự động trên phần mềm Sabre Red 360 (1B)

6 ngày

18/9-25/9/2023

 

 

 

Tổng cộng

11 ngày

 

 

3. Địa điểm: Phòng đào tạo CN Công ty CP Sabre Việt Nam

                      Tòa nhà DHead 371 Nguyễn Kiệm Phường 3 Quận Gò Vấp TPHồ Chí Minh

4. Yêu cầu: 

  • Trình độ tiếng Anh và sử dụng máy tính cơ bản đáp ứng để đào tạo
  • 2 ảnh màu 3x4 để dán lên bằng
  • Các nhân viên thuộc Đại lý đã ký kết hợp đồng AIPA/BIPA với Sabre Việt Nam đề nghị điền thêm mẫu đăng ký đào tạo (đính kèm) có ký tên đóng dấu xác nhận của chủ Đại lý và scan gửi từ email Đại lý cho Sabre Việt Nam để tính mức miễn giảm học phí

 

5. Học phí: (đã bao gồm VAT):  3.500.000 VND

6. Thông tin liên hệ:

BP Khai thác & Đào tạo và/hoặc BP Tiếp thị và Sản phẩm-CN Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

Địa chỉ : 12Mạc Đĩnh Chi Phường Đa Kao Quận 1  TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028- 36226628 Ext.1  

Hotline : 0903373764

Email : helpdesk@hcm.sabretn.vn; mkt@hcm.sabretn.vn

  

Để công tác tổ chức khóa học được thực hiện tốt, đề nghị Quý Học viên hoàn tất đăng ký và đóng học phí cho Công ty CP Sabre Việt Nam trước thời hạn 11h00 ngày 05/09/2023.

Thông tin tài khoản:    CN Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

                                    Số TK 0071002059948–Ngân hàng Vietcombank -Chi nhánh TP HCM    

Hoặc đóng trực tiếp tại BP Tài chính- Kế toán của Công ty

(Nếu có yêu cầu xuất hóa đơn điện tử, vui lòng cung cấp các thông tin viết lên hóa đơn)

Trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:                                                                      

-  Như trên                                                                  CN Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

-  Các phòng KHTT, KTĐT, TCKT, HCNS                                 

-  Lưu Công ty                                                              Trưởng BP Khai thác và Đào tạo

 

  Nguyễn Triều Dương

 

 

                                                                                       

 

Sabre Red 360     Đào tạo    

Top