•Sabre Red 360 Web

 Có các tính năng của Sabre Red 360, cách kết nối dựa trên trình duyệt Web cho phép đại lý tìm kiếm/đặt chỗ/ chỉnh sửa/xuất chứng từ vận chuyển trên chính môi trường đại lý mà không cần ở văn phòng.

 

Sabre Red Web - PD.pdf

Sản phẩm dịch vụ khác

Top