Sabre Central Marketplace

Sabre Việt Nam xin trân trọng thông báo chúng tôi đã cho ra mắt trang web Sabre Central Marketplace, một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ dịch vụ khách hàng dành cho các đại lý du lịch lữ hành. Đặc biệt, đây là công cụ hoàn toàn miễn phí.

Sabre Profile

Sản phẩm hỗ trợ Đại lý quản trị dữ liệu khách hàng du lịch để tạo ra những trải nghiệm tốt hơn đồng thời đảm bảo tính bảo mật thông tin và tính nhất quán của dữ liệu trên toàn cầu.

Top