Giới thiệu khóa đào tạo cơ bản 1B

Các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu của Sabre Việt Nam cung cấp cho các Đại lý lữ hành kiến thức và kỹ năng sử dụng hệ thống đặt giữ chỗ tự động để tìm kiếm thông tin chuyến bay, thông tin về giá vé, đặt chỗ và xuất vé cho hành khách. Ngoài ra, còn cung cấp cho Đại lý khả năng tra cứu thông tin và đặt các dịch vụ phụ trợ như đặt khách sạn, thuê xe, bán bảo hiểm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP REFRESHER SẢN PHẨM CHO ĐẠI LÝ TRONG THÁNG 7/2022

Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 7/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC QUICK GUIDE/REFRESHER CHO ĐẠI LÝ TRONG THÁNG 6/2022

Công ty Sabre Việt Nam xin thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 6/2022

Top