Sabre Red 360 Web

Sabre Red 360 Web có các tính năng của Sabre Red 360, cách kết nối dựa trên trình duyệt Web cho phép đại lý tìm kiếm/đặt chỗ/chỉnh sửa/xuất chứng từ vận chuyển trên chính môi trường đại lý mà không cần ở tại văn phòng.

Sabre Red 360

Đáp ứng nhu cầu thay đổi của ngành Du lịch lữ hành, Sabre Red 360 với công nghệ được nâng cấp cung cấp nội dung mới nhất theo cách dễ sử dụng nhất. Quy trình làm việc sáng tạo nhất trên mọi phương diện cho phép trải nghiệm khả năng đặt dịch vụ mạnh mẽ, khám phá khả năng hiển thị dữ liệu, nội dung phong phú như các trang web du lịch, đồng thời vẫn có khả năng sử dụng câu lệnh trên màn hình xanh truyền thống.

Top