Sabre Automated Exchange – Đổi vé tự động

Sản phẩm ưu việt giúp người dùng đơn giản hóa thủ tục đổi vé trong thời gian ngắn, mang lại hiệu suất công việc tốt hơn trước

Automated Refund

Sabre Automated Refund ra đời với mục đích nâng cao hiệu suất công việc cho người dùng, xóa bỏ những rủi ro phát sinh từ quá trình tính toán thủ công như trước kia và nâng cao doanh thu cuối kỳ.

TicketingExpress

TicketingExpress là một giải pháp Tính giá và Xuất vé dành cho đại lý, TỰ ĐỘNG HÓA các chức năng Tính giá, Xuất vé, Đổi vé, EMD, Void ET và Ghi chú giá vé.

Automation Hub

Automation Hub - Một nền tảng tự động hóa các nhiệm vụ, hoạt động lặp đi lặp lại của đại lý thông qua một loạt các chức năng, cấu hình tích hợp.

Top