Thứ tư, 10/08/2022

1/ Truy cập Website của SabreVN tại địa chỉ https://www.sabretn.vn, cuộn xuống phía cuối của Website và nhấn vào tab “Liên hệ hỗ trợ”, màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới:2/ Tại đây có 2 thẻ là Hà Nội và Hồ Chí Minh, ở mỗi thẻ đều xuất hiện mục “Yêu cầu hỗ trợ online” cho từng bộ phận riêng biệt, bao gồm CNTT (Kỹ thuật), KTĐT (Helpdesk), người dùng ở khu vực nào sẽ chọn vào từng khu vực tương ứng, tùy theo nhu cầu cần được hỗ trợ về mặt Kỹ thuật hay Helpdesk.

3/ Sau khi nhấn vào mục “Yêu cầu hỗ trợ online”, màn hình mở ra 1 tab mới, tại đây người dùng có thể nhập vào form các thông tin như: tên Booker, tên đại lý, số điện thoại, thông số ultra view… và các nội dung khác cần khai báo đã có sẵn trong form, giúp các bộ phận hỗ trợ online của SabreVN nắm được thông tin người dùng đang cần trợ giúp.

4/ Cuối cùng người dùng nhấn submit, các yêu cầu ngay lập tức sẽ được gửi tới các nhóm hỗ trợ của SabreVN, các nhóm hỗ trợ của các bộ phận Kỹ thuật, Helpdesk sẽ triển khai hỗ trợ người dùng thông qua các hình thức đã được yêu cầu trong form như truy cập Ultra view để xử lý sự cố, hoặc có thể thông qua từ các hình thức khác như chat, điện thoại, email.

Hotline:

- Tại Hà Nội: 024-39431975, ext -1 gặp phòng Helpdesk, ext-2 gặp phòng Công nghệ thông tin.

- Tại Sài Gòn: 028-36226628, ext -1 gặp phòng Helpdesk, ext-2 gặp phòng Công nghệ thông tin.
 

Top